Hibajegyzék

Kedves Olvasó!

Köszönjük A fehér barátok földjén című könyv iránti megtisztelő érdeklődését. Bár a könyvet a kiadás előtt számtalanszor és többen átnéztük, sajnos maradtak benne elírások, tévedések, pontatlan megfogalmazások. Ezeket korrigálni, pontosítani igyekszünk, egyelőre az alábbi lista formájában. Minden további észrevételt köszönettel fogadunk e-mail címünkön.

A Kiadó

11. o.: "A fehér barátok szerzetesrendje a tatárjárás után jött létre...": a szerzetesek eredetileg szürke csuhát viseltek, és ezt kb. a 14. század közepétől cserélték fehérre.

14. o.: Diósgyőri Madonna: a művészettörténetben a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, a könyvben itt említett reneszánsz márványoltárt (Giovanni Dalmata, 1490 körül) nevezik így. Szokás így emlegetni azonban a diósgyőri plébániatemplom belsejében található (a könyv 13. oldalán említett) gótikus Madonna-szobrot is, amelyet a pálosok faragtak hársfából valamikor a 15. században.

28. o.: A mexikó-völgyi kisvasútvonal "55%-os" lejtése helyesen "55 ezrelékes".

30. o.: A Stadion 1968-as átadása: a DVTK (Diósgyőr-vasgyári Testgyakorlók Köre) néven ismert diósgyőri futballcsapat 1910-ben jött létre, és 1939-ben avatták fel első stadionjukat. 1968-ban a ma ismert épületet adták át, akkor ez számított a legnagyobb vidéki stadionnak.

33. o.: "A történet ugyan nem nevezi meg a huszitákat elsősorban mégis rájuk kell gondolnunk." mondat egésze törlendő (a történet megnevezi a huszitákat).

33. o., utolsó bekezdés: "Mátyás király nyoma" helyesen dőlt betűvel szedve.

35. o.: A Molnár-szikla keresztjéről: a "ma pedig már vaskereszt van a fakereszt helyén" szöveg törlendő (ma ismét fakereszt áll a sziklán).

43. o., tizedik bekezdés: "Nem tudta hirtelenében a vezért..." helyesen "Nem tudta hirtelenében a vezér..."

82. o.: Az Istvánffy Gyula-idézetek címe helyesen kisebb betűmérettel szedve.

85. o.: Az idézetcímben "Truskovsky" helyesen "Truskovszky" (a tartalomjegyzék második oldalán is elírva).

95. o.: Külső-Ortás helyesen Külső-ortás.

99. o.: Nagy-Ortás-tető helyesen Nagy-ortás-tető (további téves előfordulás: 155. o., Köpűs-hegy szócikk).

100. o.: A Perecesről szóló bekezdés végén az "addig lakatlan erdő volt körülötte" szöveg pontosítva: "addig lakatlan erdő volt a helyén".

102. o.: A második bekezdés kilencedik sorának végén rosszul jelenik meg az elválasztójel.

134. o., Füzes-völgy szócikk: "A ma Erenyő-völgy nevezett..." helyesen "A ma Erenyő-völgynek nevezett..."

142. o., Herceg-hegy szócikk: a negyedik sorban lévő zárójel utáni díszpont törlendő.

158. o., Kühne Andor-út szócikk: "Kühne Adolfról" helyesen "Kühne Andorról".

160. o., Lendeczky-pihenő szócikk: az ötödik sorban szóköz helyett tévesen jelenik meg alsó vonás.

180. o., Pocem szócikk: "neve a tájnyelvben kicsit, jelentéktelent jelent" helyesen "neve valószínűleg a 'föld alatt' jelentésű szlovák pod zemou kifejezésből rövidült."

194. o., Taj szócikk: a taj szó a németből valószínűleg szlovák közvetítéssel került a magyar nyelvbe, Szlovákiában ma is használják kisebb mesterséges tavak (pl. a Selmecbánya melletti bányatavak, a Tajchy) megjelölésére.

Grafika / Graphic: © Tátrai Vanda   Szöveg és fotó / Text and photos: © Várnai Judit Szilvia

Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!